20.12.2002/3367 HFD:2002:89

Beskattning av personlig inkomst - Förmögenhetsbeskattning - Aktiebundet lån - Syntetisk option - Arbetsförhållande - Ränta - Tilläggsavkastning - Förvärvsinkomst - Kapitalinkomst - Värdering av skuldebrev - Kalkylerad skatteskuld - Latent skatteskuld

När A tecknade ett aktiebundet lån som var riktat till nyckelpersoner i bolagets tjänst, uppstod ingen skattepliktig förvärvs- eller kapitalinkomst vid tidpunkten för teckningen. Om A överlät skuldebrev till det aktiebundna lånet eller om bolaget löste in dem av A, skulle överlåtelsepriset eller inlösningspriset vara A:s skattepliktiga inkomst. Teckningspriset för det aktiebundna lånet kunde A dra av som ett naturligt avdrag.

Ränta och tilläggsavkastning på det aktiebundna lånet betraktades som förvärvsinkomst till den del det sammanlagda beloppet översteg den allmänna marknadsräntan och till övriga delar som A:s kapitalinkomst. Frågan om A hade tecknat skuldebreven själv eller köpt dem saknade betydelse i ärendet.

Skuldebreven för det aktiebundna lånet som A hade tecknat var A:s skattepliktiga tillgångar. Som skuldebrevens värde i förmögenhetsbeskattningen ansågs det gängse värdet. Den kalkylerade skatteskuld som hänförde sig till skuldebreven skulle beaktas vid värderingen av dem.

Förhandsavgörande för åren 2002 och 2003. Omröstning 4-1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.