19.12.2002/3347 HFD:2002:87

Antennfäste - Parabolantenn - Mindre anläggning - Konstruktion av ringa storlek - Behov av åtgärdstillstånd - Förutsättningar för åtgärdstillstånd - Område utanför den byggnadsyta som finns utmärkt i en plan

Ett antennfäste som var avsett för montering av parabolantenner med 2,4 och 3 meters diameter var en i 126 § 2 mom. markanvändnings- och bygglagen avsedd konstruktion eller anläggning som inte betraktas som en byggnad men som inverkar på markanvändningen och landskapsbilden i det omgivande området, och en i 121 § 1 mom. 4 punkten byggnadsförordningen avsedd konstruktion eller anläggning som betydligt påverkar miljöbilden. Enligt 106 § 2 mom. markanvändnings- och byggförordningen skulle motsvarande bestämmelser i 50, 121 och 137 § i den tidigare byggnadsförordningen och bestämmelser som med stöd av dem utfärdats i kommunens byggnadsordning tillämpas i stället för förordningens 62 § tills en ändring av byggnadsordningen har trätt i kraft. Frågan gällde även förutsättningarna för åtgärdstillstånd.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.