18.12.2002/3339 HFD:2002:86

Vattenärende - Vuotosbassängen - Kraftverk - Vattenreglering - Det inbördes förhållandet mellan 5 § och 6 § i vattenlagens andra kapitel - Absolut hinder för beviljande av tillstånd

Ärendet handlade om att bygga ett kraftverk och en konstgjord bassäng i Vuotos, som med dammområden sammanlagt omfattar 242 km2, och om vattenreglering. Norra Finlands vattendomstol hade ansett att bassängbygget och vattenregleringen inte hade sådana följder enligt 2 kap. 5 § (467/1987) vattenlagen som skulle utgöra hinder för att bevilja tillstånd. Efter en jämförelse av intressen enligt 2 kap. 6 § (264/1961) vattenlagen beviljade vattendomstolen tillståndet i enlighet med den plan som var bifogad till ansökan. Vasa förvaltningsdomstol upphävde vattendomstolens beslut och avslog tillståndsansökan, eftersom projektet enligt en helhetsbedömning orsakade sådana avsevärda och vittgående skadliga förändringar i omgivningens naturförhållanden och i vattennaturen och dess funktion som avses i 2 kap. 5 § (467/1987) vattenlagen och som utgör hinder för att bevilja tillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att projektets verkningar med beaktande av de omfattande och framför allt djuptgående och bestående konsekvenserna för bassängområdet och dess naturvärden skulle betraktas som avsevärda och vittgående skadliga förändringar i omgivningens naturförhållanden och i vattennaturen och dess funktion enligt 2 kap. 5 § (467/1987) vattenlagen. Högsta förvaltningsdomstolen lät utfallet av förvaltningsdomstolens beslut stå fast. Eftersom ärendet avgjordes med stöd av 2 kap. 5 § vattenlagen, var en jämförelse av intressen enligt 2 kap. 6 § vattenlagen inte nödvändig. Omröstning 6-1.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.