16.12.2002/3318 HFD:2002:85

Bilskatt - Mervärdesskatt på bilskatten - Diskrimineringsförbud

Bilskatt på ett begagnat fordon som en privatperson hade importerat från en annan medlemsstat i Europeiska unionen fick inte uppbäras till ett högre belopp än den återstående bilskatten som ingår i värdet av ett likadant begagnat fordon som redan är registrerat i Finland. I annat fall var beskattningen av bilen diskriminerande på ett sätt som står i strid med artikel 90 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Därför kunde sättet att beräkna beskattningsvärdet för begagnade fordon enligt 11 § bilskattelagen (1482/1994) inte som sådant tillämpas på fordonet som personen hade importerat, och beskattningen kunde inte heller verkställas i enlighet med 7 § 1 mom. (1482/1994) bilskattelagen. För att säkerställa en icke-diskriminerande beskattning gällde det att utreda bilskattens relativa andel i värdet på ett likadant fordon när det som nytt förs in i landet av en så kallad märkesimportör. Den återstående bilskatten som ingår i värdet av ett likadant begagnat fordon som registrerats i landet skulle beräknas utgående från det pris som konsumenten betalar för ett sådant fordon. Fordonet som privatpersonen hade importerat kunde beläggas med avgiften som benämns mervärdesskatt på bilskatten, men skatten måste vara icke-diskriminerande till sitt belopp på samma sätt som själva bilskatten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.