09.12.2002/3220 HFD:2002:84

Utlänning - Återförening av familjer - Flykting - Äktenskap - Familjeliv - Skenäktenskap

Med beaktande av de begränsningar som den egna kulturen ställer för en flyktings möjlighet att leva ett familjeliv före ingånget äktenskap och de begränsningar som hans flyktingstatus ställer för möjligheten att träffa hustrun efter ingånget äktenskapet i hemlandet, ansågs det inte finnas några vägande skäl med motiveringen att makarna inte hade levat i samma familjegemenskap enligt 18 c § utlänningslagen, som skulle tala emot att hustrun beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.