25.11.2002/3055 HFD:2002:82

Miljötillstånd - Stenbrott - Avfallshantering - Avfall - Sidosten - Avfallsdirektivet - Ikraftträdande av författningar - Tillämpning av miljöskyddslagstiftningen på ett avfallsmål som har väckts under den tidigare lagens giltighetstid

Sidosten från ett bolags utvinning av nyttosten, som hade lagrats på obestämd tid för eventuellt framtida bruk och tillsvidare ligger kvar på lagringsområdet i närheten av stenbrottet men utanför brytningsområdet enligt täkttillståndet och som innehavaren har kasserat eller avsett att kassera, betraktades som avfall enligt avfallslagen. Platsen där sidostenen lagras i närheten av stenbrottet, sidostenens sammansättning och den omständigheten, förutsatt att den kan styrkas, att sidostenen inte innebär någon reell fara för människors hälsa eller för miljön, betraktades inte som relevanta kriterier när det gällde att avgöra om sidostenen skall klassificeras som avfall eller inte.

Ärendet omfattade dessutom frågan om tillämplig lagstiftning. Länsrättens beslut hade fattats med tillämpning av lagen om miljötillståndsförfarande (735/1991) och förordningen om miljötillståndsförfarande (772/1992). Under ärendets fortsatta behandling skulle den miljövårdslagstiftning tillämpas som under behandlingen hade trätt i kraft 1.3.2000, eftersom ärendet i sin helhet hade återförvisats för ny behandling som ett miljötillståndsärende för avstjälpningsplats. Den kommunala miljövårdsmyndigheten var behörig att behandla det återförvisade miljötillståndsärendet för avstjälpningsplats för inert avfall som uppkommer vid drift av stenbrott.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.