22.11.2002/3015 HFD:2002:79

Markanvändning och byggande - Undantag - Planeringsbehov på strandområde - Markägare före 10.5.1996 - Tillämpning av jämkningsbestämmelse

Ett strandområde som var föremål för ansökan om undantag var i behov av planering för att reglera en i huvudsak strandbaserad fritidsbebyggelse i enlighet med 72 § 2 mom. markanvändnings- och bygglagen. På ett sådant område tillämpas inte jämkningsbestämmelsen enligt 72 § 6 mom. markanvändnings- och bygglagen, även om byggnaderna skulle uppföras i en strandzon som hör till ett strandområde enligt 72 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.