06.11.2002/2806 HFD:2002:74

Rivningslov - Byggnadsskydd - Åtgärdsförbud - Detaljplanebeteckning - Tidigare affärshus

Ägarna hade begärt tillstånd att riva ett före detta affärshus, som var byggt 1904. Byggnaden låg i ett område där den gällande detaljplanen var en 11.4.1979 fastställd byggnadsplan. Enligt beteckningarna och bestämmelserna i detaljplanen var byggnaden inte anvisad att skyddas enligt en plan. Högsta förvaltningsdomstolen förklarade i motiveringarna till sitt beslut bland annat att syftet för systemet med rivningslov inte hade varit att skapa ett nytt tillståndsförfarande som begränsar rivningen av byggnader, utan att säkerställa möjligheten att avgöra ärenden som gäller skydd av byggnader inom en skälig tid genom en planlösning som uppfyller kraven i markanvändnings- och bygglagen eller genom ett skyddsbeslut enligt byggnadsskyddslagen. Skyddet av byggnaden var anhängigt med stöd av byggnadsskyddslagen. Av utredningen i saken framgick att byggnaden kunde vara ett sådant föremål för skydd som avses i 2 § 1 mom. byggnadsskyddslagen. Att bevilja rivningslov kan således innebära att ett skyddsföremål enligt byggnadsskyddslagen skulle förstöras. Vidare fanns det skäl att beakta att byggnadsplanen som gäller som en detaljplan på området hade fastställts över 20 år tidigare och innan bestämmelserna om utarbetande av planerna, som uttryckligen gäller skydd av byggnader, hade upptagits i byggnadslagens dåvarande bestämmelser om byggnadsplan i samband med att byggnadsskyddslagen stiftades. Under dessa förhållanden och även med beaktande av bestämmelserna i 51 § och 60 § markanvändnings- och bygglagen om kommunens skyldighet att se till att detaljplanerna är aktuella kunde det inte anses finnas förutsättningar för att bevilja rivningslov enligt 139 § 1 mom. markanvändings- och bygglagen förrän ett beslut hade fattats om skyddet av byggnaden med stöd av byggnadsskyddslagen eller genom ändring av detaljplanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.