06.11.2002/2805 HFD:2002:73

Rivningslov - Byggnadsskydd - Åtgärdsförbud - Detaljplanebeteckning - Tidigare skolbyggnad

Pihtiputaa kommun hade begärt tillstånd att riva en skolbyggnad från 1910 som ägdes av kommunen och som senast hade använts som verkstad för skyddat arbete. Byggnaden låg i ett område där den gällande detaljplanen var en 11.1.1985 fastställd byggnadsplan och en ändring av planen som var godkänd 3.1.1995 och som gällde trafikarrangemang. Enligt beteckningarna och bestämmelserna i detaljplanen var byggnaden inte anvisad att skyddas enligt en plan. Högsta förvaltningsdomstolen förklarade i motiveringarna till sitt beslut bland annat att syftet för systemet med rivningslov inte hade varit att skapa ett nytt tillståndsförfarande som begränsar rivningen av byggnader, utan att säkerställa möjligheten att avgöra ärenden som gäller skydd av byggnader inom en skälig tid genom en planlösning som uppfyller kraven i markanvändnings- och bygglagen eller genom ett skyddsbeslut enligt byggnadsskyddslagen. Skyddet av byggnaden var anhängigt med stöd av byggnadsskyddslagen. Av utredningen i saken framgick att byggnaden kunde vara ett sådant föremål för skydd som avses i 2 § 1 mom. byggnadsskyddslagen. Att bevilja rivningslov kan således innebära att ett skyddsföremål enligt byggnadsskyddslagen skulle förstöras. Under dessa förhållanden och även med beaktande av bestämmelserna i 51 § och 60 § markanvändnings- och bygglagen om kommunens skyldighet att se till att detaljplanerna är aktuella kunde det inte anses finnas förutsättningar för att bevilja rivningslov enligt 139 § 1 mom. markanvändings- och bygglagen, åtminstone inte förrän det separat anhängiga ärendet om skyddet av byggnaden är avgjort genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.