29.6.2020/2857

Markanvändning och byggande - Bygglov - Lager för sprängutrustning - Brandfarlig byggnad - Avståndskrav

Frågan gällde bygglov för uppförande av ett lager för sprängutrustning. Säkerhets- och kemikalieverket hade tidigare med stöd av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor beviljat sökanden tillstånd för upplagring av sprängämnen och sprängpatroner på den fastighet som var byggplats.

Vid bedömningen av byggnadens brandsäkerhet skulle uppmärksamhet fästas vid byggnadens användningssyfte och den sammanhängande risken för brand och olycksfall samt de begränsningar byggnaden eventuellt medförde för byggande och annat bruk av grannfastigheterna. Lagret för sprängutrustning var på grund av den explosionsrisk lagringen av sprängämnen medförde en brandfarlig byggnad enligt 57 § 2 mom. i markanvändnings- och byggförordningen, och därför borde i beslutet om bygglov ha beaktats det minimiavståndskrav på 15 meter från grannfastighetens gräns som ingår i nämnda bestämmelse.

Markanvändnings- och bygglagen 135 § 1 mom. 6 punkten, 136 § 1 mom.

Markanvändnings- och byggförordningen 57 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Juha Lavapuro. Föredragande Petri Hellstén.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.