8.4.2020/1605

Markanvändning och byggande - Bygglov - Generalplan - Specialområde - Vattenområde - Särskild bestämmelse - Behovet av planering på strandområden

Ett vattenkraftverk hade beviljats tillstånd för vattenhushållningsprojekt enligt vattenlagen. Miljönämnden hade efter detta beviljat bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen för kraftverkets anläggningar för maskiner och dammluckor. Byggnaderna placerade sig på ett i en generalplan med rättsverkan anvisat specialområde (E) och vattenområde (W) för vilka byggande inte hade anvisats i planebestämmelserna. Den allmänna bestämmelsen i generalplanen om att använda den som grund för beviljande av bygglov gällde endast för områden som i generalplanen särskilt hade anvisats för byggande. Behovet av planering enligt 72 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen hade inte upphört för de nämnda områdena och förvaltningsdomstolen borde ha upphävt beslutet att bevilja bygglov.

Förutsättningarna för att bygga de byggnader som sammanhänger med vattenkraftverkets verksamhet bedömdes utgående från bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen. Tillståndet som getts med stöd av vattenlagens bestämmelser hade ingen direkt rättslig betydelse i bedömningen av behovet av planering av markanvändningen.

Markanvändnings- och bygglagen 72 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Juha Lavapuro. Föredragande Satu Sundberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.