22.10.2019/4963

Kommunalärende - Vattenförsörjning - Avgift för vattentjänster - Anslutningsavtal - Taxebeslut - Avgift för tilläggsanslutning - Ändringssökande

Förhållandet mellan vattentjänstverket och dess kund var ett privaträttsligt avtalsförhållande. Tvistemål gällande förhållandet skulle enligt 34 § i lagen om vattentjänster behandlas i tingsrätten. Därför kunde frågan om anslutningsavtalet hade ändrats ensidigt eller om avtalet innehöll oskäliga villkor, inte behandlas i förvaltningsprocessuell ordning.

Stadsfullmäktiges taxebeslut om att ta i bruk en avgift för tilläggsanslutning hade vunnit laga kraft. I ett kommunalbesvär som gällde fastställande av avgiften för tilläggsanslutning var det därför inte möjligt att pröva om införandet av en avgift för tilläggsanslutning i kommunen hade haft laglig grund.

Lagen om vattentjänster 34 §

Kommunallagen 135 § 2

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari och Pekka Aalto. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.