15.10.2019/4789

Inkomstbeskattning - Avdrag av förlust - Ägarväxling - Tillstånd att använda förluster som avdrag - Fusion

A Ab hade ansökt om i 122 § 3 mom. i inkomstskattelagen avsedd rätt att dra av bland annat de för skatteåren 2010 och 2011 fastställda förlusterna för B Ab oberoende av den ägarväxling som skett i B Ab. Efter att B Ab hade fusionerats i A Ab hade talerätten att göra nämnda ansökan övergått till A Ab. En förutsättning för att rätten att dra av förlusterna kunde övergå till A Ab i samband med fusionen var, att B Ab beviljades rätt att dra av förlusterna.

Skatteförvaltningen hade avslagit ansökan för ovan nämnda skatteår på den grunden att A Ab inte från början av förluståret ansågs har ägt över hälften av det fusionerade B Ab:s aktier.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att bestämmelserna, om under vilka villkor ett fusionerat bolags rätt att dra av förluster övergår till det övertagande bolaget, ingår i 123 § 2 mom. i inkomstskattelagen. I bestämmelserna ingår ingen möjlighet att bevilja ett särskilt tillstånd att avdra förlust, och frågan om överföring av förlusterna från det fusionerade bolaget till det övertagande bolaget kan inte prövas i samband med en i 122 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedd ansökan utan först då det övertagande bolagets beskattning verkställs eller en ansökan om förhandsavgörande gällande frågan avgörs. Skatteverket borde inte ha avslagit A Ab:s ansökan på de givna grunderna.

Inkomstskattelagen 122 § 1 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Anna Ahlberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.