9.10.2019/4536

Handikappservice - Personlig assistans - Tillfälligt ökat behov av assistans - Vård och omsorg

Den gravt handikappade A var förlamad i benen och hon hade beviljats personlig assistans i flera års tid. A:s behov av assistans hade tillfälligt ökat på grund av en operation i axeln och hon hade ansökt om extra timmar personlig assistans för de tre månader hon återhämtade sig från operationen.

Tjänsteinnehavaren avslog A:s ansökan om extra timmar personlig assistans. A hade i stället blivit rådd att ansöka om hemvård och stödtjänster inom hemvården. En sektion inom kommunens social- och hälsovårdsnämnd avslog A:s begäran om omprövning av tjänsteinnehavarens beslut och förvaltningsdomstolen avslog besvären över beslutet gällande omprövningsbegäran.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A:s till följd av axeloperationen tillfälligt ökade hjälpbehov inte var ett i 8 c § 3 mom. i handikappservicelagen avsett till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepat behov av hjälp. Den extrahjälp A behövde under konvalescensen efter operationen var till sin natur huvudsakligen vård och omsorg. A:s ansökan om extra timmar personlig assistans hade kunnat avslås.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 4 § 1 mom., 8 § 2 mom. och 8 c §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Outi Suviranta, Petri Helander, Ari Wirén och Toomas Kotkas. Föredragande Johanna Haapala-Mrena.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.