1.10.2019/4417

Rättshjälp - Förvaltningsprocess - Förutsättningar för beviljande - Stöd för närståendevård - Antal lediga dagar för närståendevårdaren - Avgjort som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen - Avslag på ansökan om flera lediga dagar - Den vårdbehövandes behov av rättshjälp

Rättshjälpsbyrån hade, i ett ärende som gällde närståendevårdarens ansökan om flera lediga dagar, beviljat rättshjälp åt det vårdbehövande barnet. Förvaltningsdomstolen avgjorde ärendet som ett förvaltningstvistemål och avslog närståendevårdarens ansökan om flera lediga dagar.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det vårdbehövande barnet inte var part i ärendet och inte annars heller var i behov av rättshjälp på det sätt som avses i 1 § 1 mom. i rättshjälpslagen. Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att rättshjälpen skulle upphöra från den dag den beviljats.

Omröstning 4 - 1 i huvudsaken gällande prövningen av besvären och avslag på arvodesyrkandet då besvärsrätt saknades.

Rättshjälpslagen 1 § 1 mom. och 16 § 1 - 3 mom.

Lagen om stöd för närståendevård 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. 1 - 4 punkten, 4 § 1 mom., 8 § 1 och 2 mom. samt 12 §

Se och jmfr HFD 2017:188

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer (skiljaktig), Antti Pekkala och Toomas Kotkas. Föredragande Suvi Leskinen (reservation).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.