12.9.2019/4097

Inkomstbeskattning - Ändring av verksamhetsformen - Ändring från firma till aktiebolag - Det sista skatteårets utgångsdag - Antecknande i handelsregistret

A var en enskild näringsidkare vars firmas räkenskapsperiod hade varit 1.3.-28.2. A hade för skatteår 2011 inlämnat en på resultatet för räkenskapsperioden 1.3.2010 - 28.2.2011 baserad skattedeklaration. A hade för skatteår 2012 inlämnat en på resultatet för räkenskapsperioden 1.3.2011 - 1.1.2012 baserad skattedeklaration, eftersom firman i enlighet med 24 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen hade ändrats till aktiebolag och aktiebolaget hade antecknats i handelsregistret 1.1.2012. Skatteförvaltningen hade ansett att räkenskapsperioden för A:s firma hade utgått innan aktiebolaget antecknades i handelsregistret det vill säga 31.12.2011. Skatteåret 2011 bestod således av räkenskapsperioderna 1.3.2010 - 28.2.2011 och 1.3.2011 - 31.12.2011.

Förvaltningsdomstolen hade ansett att ordalydelsen i 24 § 5 mom. i inkomstskattelagen inte kunde tolkas så att det skatteår som föregick aktiebolaget kunde anses utgå en dag innan aktiebolaget hade antecknats i handelsregistret. A skulle inlämna skattedeklarationen över firmans näringsverksamhet för tiden 1.3.2011 - 1.1.2012 och ifrågavarande räkenskapsperiods inkomster skulle beskattas som inkomst under skatteåret 2012. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde förvaltningsdomstolens beslut. Skatteåren 2011 och 2012.

Inkomstskattelagen 24 § 5 mom.

Lagen om beskattningsförfarande 3 § 1 mom. och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.