22.8.2019/3756

Förvaltningstvistemål - Ledighet för närståendevårdare - Vårdarvode - Sänkning av vårdarvode - Kommunens prövningsrätt - Förutsättningar för beviljande av närståendevård - Dag då vården avbryts - Kalenderdag

Enligt de i kommunen fastslagna förutsättningarna för beviljande av närståendevård kunde närståendevårdarens vårdarvode sänkas på grund av att vården avbröts. Sänkningen var 4 procent per dag då vården var avbruten. Närståendevårdarens lagstadgade lediga dagar inverkade inte sänkande på vårdarvodet. Närståendevårdaren skulle utnyttja sina lagstadgade lediga dagar under vårdperioderna.

Den vårdbehövande hade beviljats korttidsvård dygnet runt i en boendeenhet med extra stöd. Vårdperioderna började klockan 13 på måndag och slutade klockan 13 på onsdag varje vecka.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att kommunen inte inom sin prövningsrätt kunde sänka vårdarvodet för sådana kalenderdagar då närståendevårdarens lediga dygn slutar och en vårddag som ingår i vårdperioden börjar. Omröstning 3 - 2.

Lag om stöd för närståendevård 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. 4 punkten, 4 § och 8 § 2 mom. 5 punkten

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 6 b § 1 mom.

Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 § 3 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Janne Aer, Antti Pekkala och Toomas Kotkas. Föredragande Katariina Flinkman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.