19.8.2019/3706

Rättshjälp - Biträdets arvode och kostnadsersättning - Förseningsränta

Biträdet hade yrkat att till det arvode och den kostnadsersättning som enligt rättshjälpslagen utbetalas ur statens medel skulle tilläggas förseningsränta enligt 4 § 1 i räntelagen. Yrkandet avslogs för att det inte baserade sig på lag.

Rättshjälpslagen 1 § 2 mom. och 17§ 1 mom.

Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

Räntelagen 1 § 2 mom. 1 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen och Monica Gullans. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.