5.4.2019/1371

Utlänningsärende - Ny ansökan - Internationellt skydd - Grunder för beviljande av besvärstillstånd - Ny grund för att stanna i landet

Migrationsverket hade avslagit den irakiske medborgaren A:s första ansökan om internationellt skydd. Ansökan var grundad på hot som riktats mot sökandens nära släktingar. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär. A hade ansökt om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. I sin ansökan om besvärstillstånd hade A nämnt att han övergett den islamska tron efter sin ankomst till Finland och numera var ateist. Högsta förvaltningsdomstolen avslog ansökan om besvärstillstånd.

A hade efter detta på nytt ansökt om internationellt skydd och som skyddsgrund uppgett att han var ateist. Migrationsverket hade avvisat ansökan med hänvisning till 103 § 4 punkten i utlänningslagen, eftersom ansökan inte innehöll några sådana nya grunder för att få stanna i landet som påverkar avgörandet av ärendet. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär. Förvaltningsdomstolen konstaterade, att högsta förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s ansökan om besvärstillstånd i vilken han hade sagt sig vara ateist. Ändringssökandens ansökan om internationellt skydd skulle därför anses utgöra en sådan ny ansökan som inte innehöll nya grunder för att få stanna i landet. Enligt förvaltningsdomstolen hade Migrationsverket på dessa grunder kunnat avvisa A:s ansökan om internationellt skydd.

I sitt beslut konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att förvaltningsdomstolen inte borde ha hänvisat till högsta förvaltningsdomstolens beslut om att avslå ansökan om besvärstillstånd som skäl för att godkänna Migrationsverkets beslut att avvisa den nya ansökan. Högsta förvaltningsdomstolen hade i nämnda beslut endast tagit ställning till förutsättningarna för att bevilja besvärstillstånd. Ett dylikt beslut kan inte användas som skäl i en bedömning av om en ny ansökan innehåller sådana nya grunder för att få stanna i landet som påverkar avgörandet av ärendet. Migrationsverket borde inte ha avvisat ansökan.

Utlänningslagen 102 §, 103 § 4 punkten, 196 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Pekka Aalto. Föredragande Hannele Klemettinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.