15.3.2019/945

Barnskydd - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Platsen för vård utom hemmet - Interimistiskt beslut om vårdnad - Gemensam vårdnad - Placering av barnet i den andra vårdnadshavarens vård

49 § 3 mom. i barnskyddslagen hindrade inte att det omhändertagna barnet, som bott hos sin mor, placerades i vård utom hemmet hos sin far i en situation där tingsrätten, efter förvaltningsdomstolens beslut, hade givit ett interimistiskt förordnande enligt vilket fadern anförtrotts gemensam vårdnad om barnet, men inte hade bestämt om barnets boende.

Barnskyddslagen 4 §, 32 § 1 och 2 mom., 40 §, 45 § 1 mom., 49 § 1 - 3 mom och 50 §

Se även HFD 2018:13 och HFD 2018_39

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Petri Helander, Kari Tornikoski och Ari Wirén. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.