Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2018

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

13.6.2018/2835
Klientavgift inom socialvården - Barnskydd - Placering utanför hemmet - Bestämmande av avgift - Barnbidrag
7.6.2018/2743
Service och stöd på grund av handikapp - Färdtjänst - Gravt handikapp - Svårt funktionshinder - Klara sig på egen hand
22.5.2018/2399
Förvaltningstvist - Uppdragsavtal gällande anordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning - Återkrav av ersättning som betalats åt producent av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning - Förvaltningsbeslut - Besvärsanvisning - Besvär - Avvisande av besvär - Konflikt mellan bestämmelserna i lag och förordning
17.5.2018/2365
Utlänningsärende - Återbrytande - Frivillig återresa - Avskriva besvären - Inreseförbud
8.5.2018/2090
Barnskydd - Omhändertagande - Placering i vård utom hemmet - Plats för vård utom hemmet - Handläggning i förvaltningsdomstolen - Barnskyddsmyndighetens anmälningsplikt - Fel i förfarandet
27.4.2018/2002
Gåvobeskattning - Gåva eller förvärvsinkomst - Generationsväxling - Verkställande direktör
24.4.2018/1941
Fastighetsskatt - Beskattningsvärde för byggnad - Åldersavdragsprocent - Flygterminalbyggnad
19.4.2018/1840
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Uträkning av skatt - Debitering - Försäljarens möjlighet enligt nationell rätt att driva in mervärdesskatt av köparen
3.4.2018/1493
Skjutvapen - Temporärt omhändertagande - Förutsättningar för temporärt omhändertagande - Verkan av anhängig återkallelse av tillstånd
27.3.2018/1421
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Fortsatta specialomsorger oberoende av personens vilja - Avvisande av besvär i förvaltningsdomstolen - Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen
14.3.2018/1133
Offentlig upphandling - Sakbehörighet - Sammanslutning av företag (konsortium) - Anbud från ett konsortium - Besvär av endast några medlemmar i ett konsortium - Prövning av besvär
8.3.2018/1042
Förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande - Tillämpning av de allmänna utnämningsgrunderna
7.3.2018/1021
Rättshjälp - Byte av rättsbiträde - Rättsbiträdets arvode - Bestämmande av arvode efter att handläggningen i huvudsaken avslutats
5.3.2018/995
Service och stöd på grund av handikapp - Återkrav av kostnader - Förvaltningsbeslut - Besvär - Avvisande av besvär utan prövning i sak - Motyrkande - Förvaltningstvistemål - Sekundärt rättsmedel
5.3.2018/993
Mentalvårdslagen - Vård oberoende av den åtalades vilja vid straffeftergift - Utländsk medborgare - Internationell verkställighet av vårdpåföljder - Behörighet att fatta beslut om fortsatt vård - Behörig domstol
23.2.2018/803
Stöd för närståendevård - Ledighet för närståendevårdaren - Servicesedel - Ersättande av värdet på servicesedeln - Återbäring av obehörig vinst
19.2.2018/716
Kommunalärende - Förvaltningstvist - Varning - Negativ fastställelsetalan
1.2.2018/424
Omhändertagande - Förutsättningar för omhändertagande - Våld inom familjen - Hot om våld inom familjen - Straffrättslig bedömning - Vård utom hemmet - Plats för vård utom hemmet - Beaktande av kulturell bakgrund - Socialväsendets skyldighet att vidta åtgärder
29.1.2018/315
Barnskydd - Ekonomiskt stöd - Brister i boendeförhållandena - Rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen - Barn-och familjeinriktat barnskydd - Sakkunnigledamot
19.1.2018/165
Utlänningsärende - Nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd - Fortsatt tillstånd - Tillfälligt uppehållstillstånd - Kontinuerligt uppehållstillstånd - Hinder att lämna landet
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.