19.12.2018/5980

Kommunal tjänsteinnehavare - Lärare - Anställning i tjänsteförhållande för viss tid - Objektiv grund för tidpunkten då tjänsteförhållandet upphör - Sommaravbrott i undervisningen - Principen om icke-diskriminering av visstidsanställda

Det förelåg objektiva förutsättningar enligt vad som avses i klausul 3.1 i rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete för att en lärares tjänsteförhållande på viss tid skulle avslutas vid inledningen av sommaravbrottet i undervisningen. Principen om icke-diskriminering enligt ramavtalet föranledde följaktligen inte hinder för att anställa läraren i ett tjänsteförhållande på viss tid vilket fastställts att upphöra vid ingången av sommaravbrottet.

Rådets direktiv 1999/70/EG om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, klausulerna 3.1 och 4

Europeiska unionens domstols dom i ärende C-245/17, Viejobueno Ibánez och de la Vara González (ECLI:EU:C:2018:934)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Taina Pyysaari och Pekka Aalto. Föredragande Emil Waris.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.