15.11.2018/5260

Miljötillstånd - Åland - Besvärstillstånd - Rikets behörighet i fråga om rättskipning

Besvär över Ålands förvaltningsdomstols beslut i ett ärende som gällde miljötillstånd enligt 10 § 1 mom. i landskapslagen (2008:124) om miljöskydd och 28b § 1 mom. i landskapslagen (1981:3) om renhållning kunde anföras endast under förutsättning att högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd.

Landskapslagen (2008:124) om renhållning 36 §

Självstyrelselagen för Åland 27 § 23 punkten

Miljöskyddslagen 190 § 1 mom. (974/2017)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Petri Helander och Tuomas Kuokkanen samt miljösakkunnigråden Mikael Hildén och Anna-Liisa Kivimäki. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.