2.11.2018/5060

Makars inbördes avtal om underhållsbidrag - Fastställande av avtal - Socialvård - Förvaltningsbesvär - Behov av besvärstillstånd

När kommunens organ som ansvarar för socialvården beslutar om fastställande av makars inbördes underhållsbidrag enligt 50 § 1 mom. i äktenskapslagen sköter den en i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) avsedd uppgift som enligt annan lag åligger den. Uppgiften hör enligt 2 § i socialvårdslagen (1301/2014) till den kommunala socialvården. Ändring i beslutet söks enligt vad som bestäms i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014) om ändringssökande. Förvaltningsdomstolens beslut i ärendet får därmed överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Äktenskapslagen 50 § 1 mom.

Socialvårdslagen (710/1982) 6 § 1 mom.

Socialvårdslagen (1301/2014) 2, 51 och 53 §

Förvaltningsprocesslagen 13 § 2 mom.

Se även HFD 2002:2

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen och Pekka Aalto. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.