1.11.2018/5044

Finansministeriets beslut - Kommun som har exceptionella svårigheter inom förvaltningen - Inledande av utredningsförfarande - Tillsättande av utredningsgrupp - Besluts överklagbarhet

Finansministeriet hade beslutat att med stöd av 109 a § i kommunallagen inleda utredningsförfarande i fråga om en kommun som hade exceptionella svårigheter inom förvaltningen gällande Kittilä kommun och hade utsett en i 109 a § och 109 b § avsedd utredningsgrupp för att utreda kommunens förvaltning. Utredningsgruppens uppgift var enligt 109 a § 3 mom. i kommunallagen att utreda kommunens förvaltning och lägga fram ett förslag till åtgärder som behövs för att få kommunens förvaltning att överensstämma med lag.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med förvaltningsdomstolen att finansministeriets beslut om tillsättande av en utredningsgrupp inte var ett i 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen avsett beslut, med vilket ett ärende hade avgjorts. Besvären som anförts över förvaltningsdomstolens beslut, med vilket besvären avvisats utan att pröva dem i sak, avslogs.

Kommunallagen 109 a § 1 - 4 mom.

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Riitta Kreula.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.