27.4.2018/2002

Gåvobeskattning - Gåva eller förvärvsinkomst - Generationsväxling - Verkställande direktör

A hade genom ett 4.7.2014 daterat gåvobrev av B och dennas bror C erhållit ett antal aktier i X Ab som motsvarande 15 procent av aktiestocken. Innan överlåtelsen hade hela aktiestocken ägts av B och C. A var inte släkt med gåvogivarna. A var bolagets verkställande direktör. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att överlåtelsen av aktier till sin ekonomiska innebörd var jämställbar med att bolaget till A skulle ha riktat en aktiemission, där A fått teckna motsvarande antal aktier. Den fördel A erhållit skulle betraktas som en i 61 § 2 mom. i inkomstskattelagen avsedd förmån som erhållits i stället för lön. Eftersom fördelen blivit beskattningsbar inkomst för A, förelåg inte grunder för förrättande av gåvobeskattning.

Inkomstskattelagen 61 § 2 mom.

Lagen om skatt på arv och gåva 1 § och 18 § 1 mom.

Se HFD 2014:5

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Paula Makkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.