19.4.2018/1840

Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Skattegrund - Vederlag - Uträkning av skatt - Debitering - Försäljarens möjlighet enligt nationell rätt att driva in mervärdesskatt av köparen

Vid uträkningen av den skatt som skulle debiteras för A Ab:s obeskattade försäljning skulle beloppen på de vederlag som A Ab tagit i betalning för försäljningen i enlighet med unionens domstols dom i de förenade målen C-249/12 och C-250/12, Tulică och Plavoşin, anses innefatta även mervärdesskattens andel. Finlands nationella lagstiftning innehåller inte bestämmelser enligt vilka A Ab skulle ha haft rätt att i efterskott av köparen driva in mervärdesskatt vilken inte debiterats då den skulle, på ett sätt som innebär betalningsskyldighet för köparen. Det var därför inte av betydelse att den i ärendet aktuella frågan enligt sagda dom av EU-domstolen ska bedömas annorlunda ifall köparen enligt nationell rätt har möjlighet att till det avtalade försäljningspriset lägga ett belopp som motsvarar den på transaktionen tillämpliga skatten samt att driva in sagda belopp av köparen.

Debitering av mervärdesskatt för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2011 gällande månaden 9/2011.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 73 § 1 mom. och 84 §

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 73, 78.1 a och 79.1 c

Europeiska unionens domstols dom i de förenade målen C 249/12 och C 250/12, Tulică ja Plavoşin

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Antti Pekkala och Leena Romppainen. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.