14.3.2018/1133

Offentlig upphandling - Sakbehörighet - Sammanslutning av företag (konsortium) - Anbud från ett konsortium - Besvär av endast några medlemmar i ett konsortium - Prövning av besvär

I ett anbudsförfarande hade anbud lämnats av en sammanslutning av fem företag (ett konsortium). Av företagen hade fyra tillsammans överklagat upphandlingsbeslutet hos marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen ansåg att ändringssökandena inte hade sakbehörighet, när besvären i marknadsdomstolen inte hade anförts av samtliga medlemmar i konsortiet. Marknadsdomstolen hade avvisat besvären utan att pröva dem i sak.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte marknadsdomstolens slutsats.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 85 § (321/2010) 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Pekka Aalto och Maarit Lindroos. Föredragande Riikka Innanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.