8.3.2018/1042

Förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande - Tillämpning av de allmänna utnämningsgrunderna

Stadsstyrelsen i staden X hade beslutat att avskaffa åtta ledande tjänster som lydde under en viss nämnd och ersätta dem genom att inrätta sex nya tjänster. Det beslutades att de nya tjänsterna skulle besättas genom anmälningsförfarande, i vilket de personer som besatte tjänsterna som skulle avskaffas kunde delta. Tre personer anmälde sig till tjänsten som välfärdsdirektör. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg till skillnad från förvaltningsdomstolen att de allmänna utnämningsgrunderna enligt 125 § 2 mom. i grundlagen skulle tillämpas på valet, trots att det var fråga om en i 24 § 1 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare avsedd förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande.

Finlands grundlag 125 § 2 mom.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 24 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Taina Pyysaari och Maarit Lindroos. Föredragande Riikka Innanen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.