19.2.2018/716

Kommunalärende - Förvaltningstvist - Varning - Negativ fastställelsetalan

En yrkan om att en kommunal tjänsteinnehavare inte borde ha givits en skriftlig varning kunde inte prövas i förvaltningstvistemålsförfarandet. Lagenligheten av grunderna för varningen kan prövas som kommunalbesvär i samband med en eventuell uppsägning.

Förvaltningsprocesslagen 69 §

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 35 § 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Timo Räbinä. Föredragande Anneli Tulikallio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.