27.12.2017/6675

Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Avvikelse - Språkstudier - Intyg av lärare - Arbetsprövning

Den sökande var inte läs- och skrivkunnig och saknade i 18 b § 2 mom. i medborgarskapslagen avsedda elementära språkkunskaper och hade inte uppvisat ett sådant intyg av sin lärare som hade visat att han regelbundet deltagit i språkundervisning på det sätt som avses i lagen. De intyg sökanden hade erhållit från sin arbetsprövning var inte i 18 b § 3 mom. i medborgarskapslagen avsedda intyg utfärdade av den sökandes lärare i finska eller svenska. En i 18 b § 2 mom. i medborgarskapslagen avsedd grund för avvikelse hade därför inte visats på det sätt som förutsätts i 3 mom. i samma paragraf.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. samt 18 b § 2 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.