21.12.2017/6647

Åland - Miljötillstånd - Tillståndsmyndighet - Prövningsnämnd - Sammansättning - Juristledamot - Fiskodling

Landskapsregeringen utser enligt landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅFS 2007:115) fem ledamöter som ingår i prövningsnämnden för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Bland ledamöterna ska finnas kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi och ekonomi och en ledamot ska ha särskild kännedom om näringslivet. En ledamot ska vara jurist. Landskapsregeringen ska tillsätta personliga ersättare för ledamöterna. För ersättarna ska i tillämpliga delar bestämmelserna om ledamöterna gälla. Prövningsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

Vid tidpunkten för det överklagade beslutet om miljötillstånd hade prövningsnämnden saknat juristledamot samt personlig ersättare för denna. Prövningsnämnden hade således inte varit lagenligt tillsatt. Landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förutsätter däremot inte att juristledamoten alltid ska ingå i prövningsnämndens sammansättning då den avgör i 9 § i lagen avsedda enskilda ärenden för att nämnden ska vara beslutför.

Landskapsregeringens underlåtenhet att utse en juristmedlem och en personlig ersättare för denna kunde inte leda till att myndigheten inte skulle ha kunnat sköta sina lagstadgade åligganden. Prövningsnämnden hade avgjort tillståndsärendet i beslutför sammansättning. Med beaktande av att juristledamoten, eller enskilda ledamöter överlag, inte heller vid sidan av beslutsfattandet föreskrivits någon sådan uttrycklig uppgift eller medverkan i ärendenas handläggning som nu skulle ha bortfallit, kunde den omständighet att prövningsnämnden inte varit fullständigt tillsatt inte anses ha belastat lagligheten av det enskilda tillståndsbeslutet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets beslut hade inte tillkommit i felaktig ordning.

9, 10 och 12 § i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅFS 2007:115)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Jaakko Autio samt miljösakkunnigråden Rauno Pääkkönen och Olli Malve. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.