28.11.2017/6140

Medborgarskapsärende - Undantag från språkkunskapsvillkoret - Avsaknad av läs- och skrivkunnighet - Intyg av lärare i finska - Sökandens lärare

Den lärare i finska som utfärdat intyget om att sökanden inte var läs- och skrivkunnig samt om dennes elementära språkkunskaper hade inte undervisat sökanden. Sökanden hade inte på det sätt som avses i 18 b § 3 mom. i medborgarskapslagen visat att det förelåg i 18 b § 2 mom. avsedda skäl till undantag från språkkunskapsvillkoret.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom. samt 18 b § 2 och 3 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Liisa Leiniö.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.