2.11.2017/5575

Avfallsärende - Besluts överklagbarhet - Principbeslut - Skyldighet att lämna uppgifter - Elektronisk form - Avfallstransportör

Den nämnd som fungerade som kommunens avfallshanteringsmyndighet hade fattat ett beslut i vilket nämnden förutsatte att avfallstransportörerna skulle lämna de i 39 § i avfallslagen avsedda uppgifterna i en sådan form att de kunde bearbetas elektroniskt. Beslutet hade inte meddelats som en avfallshanteringsföreskrift eller som en åtgärd inom ramen för förvaltningstvång. Beslutet skulle i stället betraktas som ett principiellt ställningstagande av nämnden och jämställas med beredningen av andra ärenden, såsom avfallshanteringsföreskrifter. Eftersom nämndens beslut inte innehöll något slutligt avgörande i ett förvaltningsärende, var det inte överklagbart.

Avfallslagen 39 §, 91 § 1 mom., 92 § 1 mom., samt 126 och 143 §

Förvaltningsprocesslagen 5 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Taina Pyysaari. Föredragande Hanna Lehtinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.