11.8.2017/3822

Miljöskyddslag - Kommunal miljövårdsmyndighet - Myndighets besvärsrätt - Annan grundad anledning - Beslut med anledning av bulleranmälan

Ärendet gällde en anmälan som enligt 118 § i miljöskyddslagen gjorts till kommunens miljövårdsmyndighet om en två dagar lång musikfestival. Förvaltningsdomstolen hade ändrat det beslut som kommunens miljövårdsmyndighet meddelat med anledning av anmälan genom att fastslå att miljövårdsmyndigheten i sitt beslut borde ha begränsat den olägenhet som bullret förorsakade, såsom genom att bestämma att musiken skulle upphöra vid ett tidigare klockslag. Kommunens miljövårdsmyndighet hade överklagat förvaltningsdomstolens beslut och yrkat att tidsbegränsningen för evenemanget skulle vara den som den kommunala miljövårdsmyndigheten fastställt i sitt beslut. Enligt den kommunala miljövårdsmyndigheten hörde det till kommunens prövningsrätt att avgöra om tidsbegränsning var behövlig eller inte.

Den kommunala miljövårdsmyndighetens besvär var inte behövliga för bevakning av det allmänna miljöskyddsintresset på det sätt som avses i 191 § 2 mom. i miljöskyddslagen. Besvärsrätt kunde inte heller motiveras med att det skulle ha funnits en annan i samma moment avsedd grundad anledning att medge besvärsrätt. Besvären skulle därför avvisas på den grunden att besvärsrätt saknades.

Miljöskyddslagen 118 § och 191 § 2 mom.

RP 214/2013 rd

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori, justitieråden Hannu Ranta, Mika Seppälä, Janne Aer och Kari Tornikoski samt miljösakkunnigråden Harri Koivusalo och Seppo Rekolainen. Föredragande Liisa Selvenius-Hurme.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.