11.8.2017/3814

Förvaltningsdomstol - Språklagen - Språket i ett förvaltningsbeslut - Språket i ett rättsskipningsbeslut - Ändring av förvaltningsbeslut - Tillståndsbestämmelser

En förvaltningsmyndighet hade i sitt beslut tagit in bindande tillståndsbestämmelser. När en förvaltningsdomstol genom sitt beslut ändrade nämnda tillståndsbestämmelser, skulle de ändrade bestämmelserna i bindande form i förvaltningsdomstolens beslut avfattas på samma språk som tillståndsbeslutet meddelats, även i det fall att förvaltningsdomstolens beslut med hänsyn till 13 och 19 § i språklagen meddelades på ett annat språk än förvaltningsmyndighetens överklagade beslut.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori, justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Taina Pyysaari samt miljösakkunnigråden Rauno Pääkkönen och Jukka Horppila. Föredragande Irene Mäenpää.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.