6.7.2017/3386

Utlänningsärende - Rättshjälp - Arvode enligt ärende - Upphörande av flyktingstatus

En besvärstillståndsansökan som gällde upphörande av flyktingstatus hade kommit in till högsta förvaltningsdomstolen 5.1.2017 dvs efter att stadgandena i 17 a § i rättshjälpslagen och 7 a § gällande arvode enligt ärende i statsrådets förordning om grunderna för rättshjälp hade trätt i kraft. Om internationellt skydd stadgas i kapitel 6 i utlänningslagen. Stadgandet om upphörande av flyktingstatus i 107 § ingår i kapitlet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ett i 107 § i utlänningslagen avsett ärende gäller internationellt skydd på det sätt som avses i stadgandena om arvode enligt ärende. Till biträdet skulle som ersättning betalas arvode enligt ärende.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.