30.6.2017/3238

Adoptionsnämnden - Återkallelse av adoptionstillstånd - Väsentlig förändring i en adoptionssökandes förhållanden - Förvaltningsdomstol - Domför sammanslutning - Sakkunnigledamot

Adoptionsnämnden hade återkallat ett tillstånd som makarna X och Y beviljats till adoption inom landet, sedan nämnden hade mottagit en i 49 § i adoptionslagen avsedd anmälan om väsentlig ändring i Y:s förhållanden under tillståndets giltighetstid.

På besvär av X och Y upphävde förvaltningsdomstolen adoptionsnämndens beslut, varvid adoptionsnämndens beslut om att bevilja adoptionstillstånd förblev i kraft. Förvaltningsdomstolens beslut hade fattats av tre lagfarna ledamöter av förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade på ansökan av adoptionsnämnden besvärstillstånd, upphävde förvaltningsdomstolens beslut och återvisade ärendet till förvaltningsdomstolen för ny handläggning.

Ärendet gällde ett adoptionstillstånd enligt adoptionslagen och en sakkunnigledamot borde ha deltagit i förvaltningsdomstolens sammansättning vid handläggningen av ärendet. Eftersom ingen sakkunnigledamot hade deltagit i handläggningen i förvaltningsdomstolen, hade ärendet inte avgjorts i en domför sammansättning i förvaltningsdomstolen.

Adoptionslagen 48 § 1 mom. och 49 §

Lagen om förvaltningsdomstolarna 7 § 1 mom. 1 a punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Marja-Liisa Judström.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.