8.6.2017/2771

Specialomsorger om utvecklingsstörda - Ledargrupp för specialomsorger - För verkställigheten av socialvården i kommunen ansvarigt kollegialt organ - Socialnämnden - Delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare - Besvärsrätt - Utövande av talan för ett organs räkning

Enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda är socialnämnden kommunal specialomsorgsmyndighet. Med hänsyn till detta hade den kommunala sakkunniggrupp som kallas ledargrupp för specialomsorger inte rätt att föra kommunens tala i ett besvärsärende gällande specialomsorger om utvecklingsstörda som kommunen ordnade.

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 14 och 23 §

Socialvårdslagen (710/1982) 6 § 1 och 2 mom. samt 12 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Mika Paavilainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.