1.6.2017/2580

Mervärdesskatt - Införsel till landet - Rätt till avdrag - Lagerhavare för tullager - Varor som regelstridigt lämnat tullövervakningen

A Ab, som bedrev transport, spedition och hantering av varor och som med tillstånd av Tullen höll ett tullager, hade debiterats på mervärdesskatt för införsel av varor som regelstridigt lämnat tullövervakningen. A Ab ansågs inte ha förvärvat varorna, som bolaget lagrat för sina kunders räkning, för sin skattepliktiga rörelse i den bemärkelse som avses i 102 § 1 mom. i mervärdesskattelagen. När hänsyn även togs till att syftet med debiteringen var att säkerställa att inga obeskattade varor överförs till konsumtion, ansåg högsta förvaltningsdomstolen i motsats till den regionala förvaltningsdomstolen att A Ab inte hade rätt att dra av den mervärdesskatt som bolaget debiterats på för varorna i fråga.

Ansökan om återbäring av mervärdesskatt för räkenskapsperioderna 1.5.2011 - 30.4.2012.

Mervärdesskattelagen 102 § 1 mom. 2 punkten och 102 § 2 mom.

Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 168 led e

Unionens domstols dom i målet C-187/14, DSV Road

Ärendet har avgjorts av justitieråden Ahti Vapaavuori, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Marita Eeva.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.