22.5.2017/2417

Medborgarskapsärende - Offentligrättslig betalningsförpliktelse - Utkomststöd som beviljats utan grund - Skuld som uppstått genom straffrättslig skadeståndsskyldighet

Av ett intyg från utsökningsregistret framgick att en skuld som uppstått genom att sökanden ålagts att betala skadestånd med anledning av ett brott grundade sig på att utkomststöd beviljats utan att det hade funnits grund för det. Skulden skulle betraktas som en sådan offentligrättslig betalningsförpliktelse som avses i 13 § 1 mom. 4 punkten i medborgarskapslagen.

Medborgarskapslagen 13 § 1 mom. 4 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.