31.3.2017/1491

Gåvobeskattning - Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen - Förändrade omständigheter - Behov av rättsskydd - Avvisande av ansökan om besvärstillstånd och besvär

A hade hos Skatteförvaltningen ansökt om ett förhandsavgörande om huruvida ett gåvoskattepliktigt fång skulle anses uppstå för A om de kapitallån som hans far gett X AG vederlagsfritt under åren 2014 och 2015 skulle omvandlas till en placering av eget kapital i bolaget mot förluster från tidigare år och innevarande året.

Sedan förvaltningsdomstolen avslagit de besvär över Skatteförvaltningens beslut som Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt hade anfört, ansökte Enheten om tillstånd att överklaga förvaltningsdomstolens beslut och yrkade att förhandsavgörandet skulle ändras. Innan högsta förvaltningsdomstolen avgjort saken framgick det att A efter att förhandsavgörandet meddelats hade överlåtit alla de aktier som han ägde i X AG. Konverteringen av kapitallånen hade inte genomförts före överlåtelsen.

Eftersom de omständigheter som förhandsavgörandet hade grundat sig på hade förändrats och ett förhandsavgörande som grundade sig på de omständigheter som anförts i ansökan inte kunde komma att iakttas i beskattningen av A, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt inte längre hade något behov av rättsskydd i saken. Ansökan om besvärstillstånd och besvären skulle därför avvisas utan att prövas.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Paula Makkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.