10.3.2017/1064

Statstjänsteman - Prövotid - Förutsättningarna för att en prövotid ska kunna bestämmas - Utnämning till ett nytt tjänsteförhållande hos samma arbetsgivare - Samma uppgifter eller liknande uppgifter

Vid bedömningen av om det var möjligt att med stöd av 10 § 1 mom. i statstjänstemannalagen bestämma en prövotid när en tjänsteman i ett tjänsteförhållande för viss tid utnämndes till ett annat tjänsteförhållande för viss tid hos samma arbetsgivare, skulle betydelse ges åt huruvida det i det nya tjänsteförhållandet var fråga om samma eller liknande uppgifter som i det tidigare tjänsteförhållandet.

Statstjänstemannalagen 10 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Anneli Tulikallio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.