7.3.2017/972

Gruvdrift - Beviljande av förlängd tid för inledande av gruvdrift - Tillämplig lag - Gällande gruvlag - Den upphävda gruvlagen

Med beaktande av 178 § 1 mom. och 182 § 1 mom. i gruvlagen skulle en ansökan om förlängd tid för inledande av gruvdrift som gjorts medan gruvlagen (503/1965) var i kraft och som var anhängig ännu när gruvlagen (621/2011) trädde i kraft handläggas och avgöras med tillämpning av bestämmelserna i gruvlagen (503/1965)

Gruvlagen (621/2011) 178 § 1 mom. och 182 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Kari Tornikoski och Taina Pyysaari. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.