3.3.2017/913

Markanvändning och byggande - Landskapsplan - Torvproduktion - Utredning av naturvården - Landskapsplans styrande verkan - Prövning av ansökan om miljötillstånd

I etapplandskapsplanen hade med beteckningen tu-2 för torvproduktion anvisats mossar som huvudsakligen lämpade sig för detta ändamål. Enligt en bestämmelse i etapplandskapsplanen skulle vid planläggningen av hur området skulle tas i bruk beaktas bland annat naturvärden.

De utredningar som gjorts för etapplandskapsplanen var med beaktande av planens detaljnivå tillräckliga för att uppfylla kraven i 9 § i markanvändnings- och bygglagen. Landskapsplanen kunde i fråga om sina rättsverkningar inte anses vara lagstridig av den orsaken att utredningarna till sin detaljnivå inte uppfyllde de krav som gäller för att utredningar vid prövningen av en ansökan om miljötillstånd ska kunna läggas till grund för ett miljötillståndsförfarande. Utredningarna var tillräckliga för att man skulle kunna bedöma att tu-2-områdena i överensstämmelse med den beteckning som de försetts med i planen åtminstone i huvudsak lämpade sig för torvproduktion.

Frågan om betydelsen av den utredning som tu-2-beteckningarna i landskapsplanen hade grundat sig på skulle komma att bedömas i ett miljötillståndsförfarande, där bestämmelserna i 11 - 13 § och 49 § i miljöskyddslagen skulle styra valet av verksamhetsställe för torvproduktionen samt prövningen av tillståndsansökan.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä och Kari Tornikoski. Föredragande Tuula Pääkkönen. Avgörandet kom till efter omröstning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.