2.3.2017/889

Beskattning av personlig inkomst - Ersättning för rättegångskostnader - Ersättning för arbete som parten själv har utfört - Förvärvsinkomst eller skattefritt skadestånd

Förvaltningsdomstolen hade ålagt kommunen att ersätta A:s rättegångskostnader med 4 000 euro. Förvaltningsdomstolen hade bedömt att av ersättningen var 1 500 euro ersättning för omkostnader och 2 500 euro arvode. A hade i sitt eget ärende inte anlitat biträde när han anförde besvären, utan hade själv satt upp besvärsskrifterna och utfört de övriga arbetsuppgifter som ändringssökandet hade inneburit.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ersättningen för rättegångskostnader till den del som den var arvode utgjorde ersättning för arbete som rättegången hade medfört för parten. Det var inte frågan om ett skattefritt skadestånd som avses i 78 § i inkomstskattelagen, utan om skattepliktig förvärvsinkomst som avses i 29 § i inkomstskattelagen. Förskottsinnehållning skulle verkställas på arvodet. Förskottsuppbörd för skatteåret 2014. Omröstning 4 - 1.

Lagen om förskottsuppbörd 1 § och 9 § 1 mom.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom. och 78 §

Rättegångsbalken 21 kap. 8 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Paula Makkonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.