Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2016

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

3.5.2016/1822
Passärende - Hinder för att bevilja pass - Dom med vilken någon dömts till straff - Yrkesutövning - Förbud mot dubbel bestraffning - Nebis in idem
29.4.2016/1769
Markanvändning och byggande - Byggförbud för utarbetande av generalplan - Förlängning av byggförbud
29.4.2016/1749
Skjutvapen - Återkallande av innehavstillstånd - Skjutvapenförseelse - Förvaring i strid med aktsamhetsplikt
26.4.2016/1653
Skjutvapen - Innehavstillstånd - Återkallelse av tillstånd - Grovt rattfylleri - Straff - Villkorligt fängelsestraff - Fyrhjuling
22.4.2016/1557
Begäran om utlämning - Beslut av justitieministeriet - Utlämning för brott
20.4.2016/1509
Mervärdesskatt - Allmän avdragsrätt - Privatkonsumtion - Arbetsgivares åtagande att sätta upp arbetstagares skattedeklaration
20.4.2016/1508
Förskottsuppbörd - Förskottsuppbörd och arbetsgivares socialskyddsavgift - Skattepliktig förvärvsinkomst - Levnadskostnad - Arbetsgivares åtagande att sätta upp arbetstagares skattedeklaration - Skatteutjämningspolitik - Nettolön
19.4.2016/1441
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Återförening av familj - Äktenskap - Kringgående av bestämmelser om inresa eller vistelse i landet - Brutna familjeband - Helhetsbedömning
8.4.2016/1260
Ärende som gäller befolkningsdata - Anteckning i befolkningsdatasystemet - Anteckning om faderskap - Hörande
22.3.2016/1008
Statsunderstöd - Återkrav - Riktande av återkrav - Samkommun - Läroavtalsutbildning
23.3.2016/977
Handlingsoffentlighet - Affärshemlighet - Tekes-finansiering - Diarieanteckning
23.3.2016/976
Handlingsoffentlighet - Affärshemlighet - Tekes-finansiering
9.3.2016/801
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Factoringverksamhet - Arvode för inkassering av fordringar - Tillämpningsområdet för mervärdesskatt - Vederlag - Skattegrund
10.3.2016/788
Miljötillstånd - Pälsdjursfarm - Förstoring av verksamhet - Tillstånd som delvis upphör att gälla
10.3.2016/780
Elektronisk kommunikation - Försenade besvär - Avvisande av besvär
3.3.2016/663
Miljötillstånd - Tillämpningsområdet för en förordning - Kalkstenskrosseri - Krossprodukt
17.2.2016/524
Taxitillstånd - Överföring av taxitillstånd - Aktiebolags rätt att fortsätta trafiken - Trafik­ansvarig persons död - Dödsbo - Majoritetsdelägare
10.2.2016/406
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet - Ordinarie beskattning - Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Obefogat yrkande om avdrag - Felaktig skattedeklaration - Uppsåtlighet eller grov vårdslöshet
5.2.2016/350
Kommunalbesvär - Privaträttsligt tvistemål - Avvisande av besvär - Ersättning av rättegångskostnader - Besvärsanvisnings laglighet
29.1.2016/227
Markanvändning och byggade - Landskapsplan - Utbyggnad av vindkraftverk - Ändringssökande - Besvärsrätt - Part - Avvisande av besvär utan prövning
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.