Högsta förvaltningsdomstolens korta referat: 2016

Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

12.9.2016/3793
Markanvändning och byggande - Detaljplan - Skyddsgrönområde - Reservering av område för statens behov
30.8.2016/3593
Beskattningsförfarande - Skatteförvaltningens beslut - Jämförelseuppgiftsgranskning - Överklagbarhet
25.8.2016/3533
Vattentjänster - Fastighet - Anslutningsskyldighet - Befrielse från anslutningsskyldighet - Fatalj
23.8.2016/3481
Rättshjälp - Annan än domstolssak - Begäran om avgörande - Tolknings- och översättningskostnader - Avvisande utan prövning
22.8.2016/3458
Barnskydd - Omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Barnskyddslagens 43 § - Behörigheten i ett ärende som gäller omhändertagande och placering i vård utom hemmet - Situation där barnets vårdnadshavare i förvaltningsdomstolen motsätter sig omhändertagande och placering i vård utom hemmet
22.8.2016/3451
Markanvändning och byggande - Vindkraft - Bygglov - Jäv - Ersättning för skada - Avtal - Äventyrande av opartiskhet
19.8.2016/3441
Mervärdesskatt - Skattepliktig försäljning - Undantag från skatteplikt på försäljning - Hälso- och sjukvård - Tidsbokningstjänster inom hälso- och sjukvården
19.8.2016/3437
Medborgarskapsärende - Identitet - Tillförlitlig utredning av identitet - Identitet som framgår av befolkningsdatasystemet - Tioårstid
16.8.2016/3399
Beskattning av personlig inkomst - Förtäckt dividend - Skattebedrägeri - Skatteförhöjning - Ne bis in idem - Samma gärning
17.8.2016/3376
Medborgarskapsärende - Språkkunskapsvillkor - Undantag - Hälsotillstånd - Annat synnerligen vägande skäl - Ny grund som anförts först i förvaltningsdomstolen
13.7.2016/3151
Utlänningsärende - Asyl - Status som alternativt skyddsbehövande - Säkert asylland - Uppenbart ogrundad ansökan - Förbud mot tillbakasändning - Italien
23.6.2016/2809
Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Förhöjning - Lön som betalats ut före 1.1.2010 - Debitering som verkställts efter 1.1.2010 - Tillämplig lag - Ikraftträdandebestämmelse
20.6.2016/2715
Trafiksäkerhetsverket - Trafi - Fordonstrafikregistret - Innehavare - Avbetalningsköp - Innehav som upphör
13.6.2016/2605
Lönesubventionsärende - Statsunderstöd - Tillämplig lagstiftning - Ändringssökande - Besvärstillstånd
2.6.2016/2517
Beställaransvarslagen - Storleken av en försummelseavgift - Tillämplig bestämmelse
26.5.2016/2374
Utlänningsärende - Uppehållstillstånd - Familjeband - Behörig förvaltningsdomstol - Besvärsrätt
19.5.2016/2225
Specialomsorger om utvecklingsstörda - Ändring av assisterat boende till instruerat boende - Specialomsorgsprogram - Sökande av ändring i en kommunal tjänsteinnehavares beslut - Regionförvaltningsverk som ändringssökande
10.5.2016/1955
Skjutvapen - Återkallelse av innehavstillstånd - Levnadssätt eller uppförande - Djurhållning - Allmän förmåga att hantera tillvaron
4.5.2016/1858
Markanvändning och byggande - Besvärsanvisning - Besvärstillstånd - Direkt ändringssökande genom besvär - Upphävt beslut - Besvär som avslagits - Olika konstruktioner - Åtgärdstillstånd
4.5.2016/1839
Markanvändning och byggande - Byggtillsyn - Besvärstillstånd - Ändring av beslut
Resultatsidor

1-20 21-40 41-60 61-62

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.