29.12.2016/5652

Rättshjälp - Rätt att söka ändring - Rättsskyddsbehov - Rätt att föra talan - Arvode till biträde

I ett ärende som gällde arvode som utan självriskandel utbetalts av statens medel var det inte huvudmannen, utan biträdet som hade det behov av rättsskydd och den rätt att föra talan i ärendet som är en förutsättning för utövning av rätt att söka ändring. Biträdet hade inte med stöd av den rättshjälp som beviljats huvudmannen rätt till arvode av statens medel i det ärende där ändring yrkades i förvaltningsdomstolens beslut om arvode till biträdet.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Outi Suviranta, Anne Nenonen och Maarit Lindroos. Föredragande Antti Huotari.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.