9.12.2016/5227

Utlänningsärende - Delgivning - Underrättelse - Besvärstidens begynnelsetidpunkt - Återställande av försutten fataljetid

Enligt den utredning som fanns att tillgå i ärendet hade Migrationsverket ansett att det juridiska ombudet A hade fungerat som av B befullmäktigat ombud i B:s avvisningsärende. Därmed borde Migrationsverket i enlighet med 56 § 3 mom. i förvaltningslagen ha underrättat A om att delgivning skett med B.

Det nämnda felet inverkade inte på besvärstidens begynnelstidpunkt eftersom Migrationsverkets beslut enligt 56 § i förvaltningslagen kunde delges B personligen.

Då B, med beaktande av alla relevanta fakta som en helhet, inte på grund av Migrationsverkets handlande hade kunnat besvära sig över Migrationsverkets beslut i tid, återställdes den försuttna fataljetiden.

Förvaltningslagen 56 § 1 och 3 mom.

Utlänningslagen 205 § 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 61 § 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.